Sylwia Walczowska


Absolwentka grafiki na warszawskiej ASP oraz studium pedagogicznego, aktywna społecznie ilustratorka/fotografka/malarka.