Architektura dla młodzieży

Architektura dla młodzieży

Charakterystyka zajęć

Architektura dla młodzieży to cykl warsztatów dla osób w wieku 14-18 lat. Celem zajęć jest zdobycie podstawowej wiedzy z dziedziny architektury, zgłębienie dziedzin związanych z przestrzenią miejską i szeroko rozumianym projektowaniem budowlanym. Podczas spotkań uczestnicy będą kształtować umiejętności manualne i wyobraźnie przestrzenną, projektować budynki i makiety. Zdobędą podstawową wiedzę z zakresu budowania, urbanistyki, designu ,rysunku, malarstwa. Program zajęć zakłada wykonywanie zadań i wymyślonych projektów za pomocą różnych materiałów, technik plastycznych i programów komputerowych.

Program

1.Światło - analiza działania światła w przestrzeni,rola światła w odbiorze i kształtowaniu architektury-ukazanie światła za pomocą reliefu i obrazów graficznych.
2.Światło w architekturze - zaprezentowanie budynków architektonicznych ,w których światło odgrywa najważniejszą rolę koncepcyjną- wspólne projektojektowanie i fotografowanie makiet – zaprojektowanie własnego ciekawego rozwiązania okiennego w pomieszczeniu.
3.Barwa,faktura,materiał - omówienie zależności w budowaniu nastroju ,klimatu i charakteru wnętrza budynku,a zastosowanymi materiałami i kolorami- ćwiczenia plastyczne.
4.Forma i kształt budynku- z czego wynika?
Omówienie zasad i sposobów na zaprojektowanie budynku w konkretnej lokalizacji i istniejącej tkance miejskiej. Stworzenie makiet na podstawie własnej inspiracji ze świata natury czy nauki.
5.Funkcje budynków.
Jak projektuje się budynki i wnętrza,żeby odpowiadały potrzebom konkretnych użytkowników. Zaprojektowanie własnego wnętrza,dla wybranej przez siebie konkretnej osoby lub grupy osób.
6.Ergonomia - wspólne omówienie zasad ergonomii w projektowaniu architektonicznym ,ćwiczenia plastyczne
7.”Genius loci” - duch miejsca. Omówienie zagadnienia ”ducha miejsca” i stworzenie instalacji ,która najbardziej podkreśli i zwróci uwagę użytkowników na dane miejsce w przestrzeni.
8.Rola szkicu w architekturze. Omówienie prac i szkiców znanych architektów i wpływu ręcznego rysunku na rozwój idei projektowej- rysunek architektoniczny.
9.Rysunek architektoniczny - geometria i perspektywa.
10.Rysunek architektoniczny- perspektywa,ukazanie przestrzeni w szkicu.
11.Zabawy graficzne- próby wzbudzania konkretnych odczuć i emocji w odbiorcy sztuki-ukazywanie znaczenia pojęć za pomocą plakatu z użyciem różnych środoków graficznych.
12. Ukazywanie idei za pomocą architektury. Projektowanie makiet będących obrazem pojęć i zjawisk ,np. blisko-daleko, ciepło-zimno. 
13.Narzędzia wykorzystywane w pracy architekta - wprowadzenie do progamu sketchup
14.Sketchup- projektowanie i tworzenie obiektów 3d. 
15.Urbanistyka- omówienie podstawowych pojęć i zasad stosowanych w projektowaniu przestrzeni miejskich,zaprojektowanie własnego skweru lub placu miejskiego.
16.Miasto - omówienie idei projektowania miast na przestrzeni historii, czynników miastotwórczych oraz założeń urbanistycznych współczesych miast. Wspólne stworzenie planu oraz makiety miasta.
17. Zieleń, ogród, park - plener rysunkowy lub malarski. 
18. Architektura Warszawy - plener rysunkowy lub malarski.
19. „Laboratorium sensoryczne”. Odkrywanie roli wrażeń i bodźców sensorycznych w odczuwaniu architektury-zabawa z użyciem różnych materiałów i technik plastycznych.

Cena i czas trwania

1140 zł za semestr (38 h)

Prowadzenie

Aleksandra Steppuhn - absolwentka Policealnego Studium Rysunku i Ilustracji "Labirynt" ,obecnie studentka Architektury Wnętrz na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od wielu lat związana  z Fundacją "Nasze dzieci" ,w ramach której prowadzi zajęcia artystyczne dla pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Jej pasją jest architektura, rysunek i grafika komputerowa.  Wolne chwile spędza na rowerowych wyprawach  w nieznane oraz  miejskich i leśnych  fotoplenerach.