Wieczory literackie

Wieczory literackie

Charakterystyka zajęć

Inicjatywa Wieczory literackie narodziła się 7 lat temu i działa nieprzerwanie do dzisiaj. Są to cykliczne poniedziałkowe (trzeci poniedziałek każdego miesiąca) spotkania wokół dobrej książki. Bohaterem spotkań będzie zawsze jedna wybrana książka, a celem sama rozmowa, która odsłoni ukryte znaczenia wybranego dzieła.

Przez 7 lat omówionych zostało ok. 60 pozycji począwszy od powieści a skończywszy na tomach esejów a nawet dziełach filozoficznych. W czasie spotkań pojawiły się takie nazwiska jak Flaubert, Mann, Dostojewski, Proust, Stendhal, Kafka, Pamuk, Woolf, Tołstoj, Fitzgerald, Celine , Goethe, Czechow, Faulkner, Grass, Steinbeck, Hesse i wielu innych. Lista lektur zawsze ustalana jest pod koniec semestru wspólnymi siłami.

Spotkania mają charakter otwarty. Mimo pewnej rapsodyczności tematów, które nawracają siłą rzeczy w czasie kolejnych semestrów, można w nie wejść bez oglądania się na to, co już było i zacząć od tego, co legło u podstaw spotkań: przeświadczenia, że każda naprawdę przeczytana książka domaga się rozmowy zanim sięgniemy po kolejną…

Program zajęć

I semestr

27 września K.Moczarski Rozmowy z katem
24 października A. Mickiewicz Dziady cz. II
21 listopada M. de Cervantes Don Kichote
19 grudnia F. Kafka Zamek
23 stycznia E. Canetti Autodafe

II semestr

21.02 Maria Dąbrowska „Noce i dnie”
21.03 Alan Bloom „Umysł zamknięty”
25.04 Bolesław Prus „Lalka”
23.05 Elias Canetti „Zapomniany język”
20.06 Teodor Parnicki „Aecjusz, ostatni Rzymianin”

Cena i czas trwania

1 spotkanie 1,5 godziny
40 zł

Prowadzenie

dr Krzysztof Chlipalski – doktor nauk humanistycznych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie studiów magisterskich na polonistyce był prezesem Warszawskiego Koła Polonistów oraz redaktorem naczelnym kwartalnika humanistycznego „Ogród”, działał również w Samorządzie przyczyniając się do reformy programu studiów. Posiada doświadczenie dydaktyczne zdobyte podczas prowadzenia zajęć dla studentów i uczniów szkół podstawowych i liceów (dla których opracował wspólnie z Magdaleną Rud program nauczania, a następnie podręcznik), prowadzi także kursy przygotowawcze z języka polskiego w ramach Fundacji Samorządu Studentów i Absolwentów UW. Publikował teksty w kwartalniku „Ogród”, „Res Publice”, „Świecie Nauki” oraz w kwartalniku „Klematis”. W swojej pracy dydaktycznej skupia się przede wszystkim na poszukiwaniu związków omawianych tekstów ze światem współczesnego czytelnika. Bliskie jest mu zakorzenione przez prof. Marię Janion tzw. „odnawianie znaczeń”, czyli czytanie wielkich książek ze świadomością niewyczerpanego bogactwa zawartych w nich treści.