Kurs witrażu dla zaawansowanych

Kurs witrażu dla zaawansowanych

Charakterystyka zajęć

Warsztaty są dedykowane osobom, które posiadają minimum podstawową wiedzę z zakresu posługiwania się techniką witrażu Tiffany'ego. Na zajęciach uczestnicy wykonają własnego projektu świecznik, oparty na planie prostopadłościanu, lub chustecznik. Zajęcia mają na celu pogłębienie wiedzy z zakresu techniki, m.in. naukę lutowania form przestrzennych.

Program

Zajęcia I (3h):
1. Przypomnienie zasad bezpiecznego użytkowania sprzętu witrażowego.
2. Rozrysowanie projektu, przygotowanie ram.
3. Przygotowanie projektu do realizacji i dobranie do niego szkła.

Zajęcia II (3h)
1. Obróbka szkła i dopasowywania elementów witrażu – praca ze szlifierką tarczową.

Zajęcia III (3h)
1. Obróbka szkła i dopasowywania elementów witrażu cd.
2. Oklejanie elementów witrażu taśmą miedzianą
3. Lutowanie świeczników

Zajęcia IV (3h)
1. Oklejanie elementów witrażu taśmą miedzianą cd.
2. Lutowanie świeczników cd. Techniki lutowania ozdobnego
3. Wykańczanie witrażu – patynowanie

Cena i czas trwania

4 spotkania po 3 godziny
12 godzin - 310 zł od osoby

Prowadzenie

Lidia Kostrzyńska – Witrażem zajmuje się od 2005 roku, a od 2006 roku prowadzi  również własną pracownię. Praca w szkle jest dla niej nie tylko zawodem, ale też pasją, którą chce dzielić się z innymi. Pracuje w technikach witrażu tradycyjnego, witrażu Tiffany`ego i fusingu.