Warsztaty kaligrafii

Warsztaty kaligrafii

Charakterystyka zajęć

Warsztaty kaligraficzne przeznaczone są dla wszystkich osób zainteresowanych pięknym pisaniem i historycznymi krojami pisma europejskiego. Wcześniejsza wiedza ani umiejętności nie są wymagane. Uczestnicy otrzymają potrzebne materiały oraz wzorniki pism.

Na każdych zajęciach będzie prezentowany inny krój pisma lub nowe sposoby projektowania i ozdabiania tekstu. Można też pracować samodzielnie, wykorzystując kroje poznane na wcześniejszych warsztatach. Ponieważ każde spotkanie stanowi całość, można dołączyć w dowolnym momencie roku, również nie mając uprzednio styczności z kaligrafią.

Warsztaty odbywają się w drugą lub trzecią niedzielę każdego miesiąca.

Program

21 stycznia: Bastarda
Gotyckie pisma kursywne, czyli szybkie i praktyczne.

18 lutego: Fraktura
Niemieckie, najozdobniejsze pismo gotyckie.

11 marca: Pisanie wiosenne i przedświąteczne
Wykorzystując dotychczas poznane pisma, będziemy pisać na kolorowo. Będzie okazja wykonać kartkę wielkanocną lub wiosenną.

15 kwietnia Minuskuła humanistyczna
Po stuleciach gotyku humaniści renesansowi stworzyli ten prosty, elegancki, pozbawiony ornamentów styl. Z upowszechnieniem się druku minuskuła humanistyczna zrobiła karierę jako krój drukarski, stąd i dziś wydaje nam się swojska i czytelna.

20 maja: Italika
To szybkie pismo renesansowe powstało w kancelarii papieskiej, a następnie rozpowszechniło się na dworach Europy.

17 czerwca: Copperplate

- inaczej pismo angielskie lub rondowe. Tego właśnie pochyłego pisma z zawijasami uczyli się na lekcjach kaligrafii nasi pradziadkowie i prababcie; spotykamy je w starych albumach czy listach sprzed stu lat.

Cena i czas trwania

1 spotkanie 3 godziny
140 zł od osoby

Prowadzenie

Marta Umińska - kaligrafka, uczennica Grzegorza Barasińskiego z Krakowskiej Szkoły Kaligrafii. Szczególnie interesuje się rękopisami literatury pięknej oraz kaligrafowaniem tekstów literackich pismem z epoki lub stylistycznie dobranym do utworu.  Uczy języka i literatury angielskiej oraz pisze podręczniki do angielskiego.

Terminy Warsztatów

Warsztat:
Poziom:
Kod Tytuł warsztatu Początek kursu Szczegóły Cena*
w_0988 Warsztaty kaligrafii niedziela, 20, maj 2018, 11:00 opis» 140,00 PLN za miejsce
w_0988 Warsztaty kaligrafii niedziela, 17, czerwiec 2018, 11:00 opis» 140,00 PLN za miejsce
*brutto