Kurs ilustracji książkowej

Kurs ilustracji książkowej

Charakterystyka zajęć

Intensywny kurs weekendowy dla początkujących wprowadzi uczestników w świat ilustracji i wizualnej interpretacji tekstów literackich. Kurs będzie w głównej mierze praktyczny. Przy pracy nad szeregiem tematów ilustracyjnych uczestnicy zapoznają się z całym procesem tworzenia ilustracji – od researchu i szkiców wstępnych, po wybór odpowiednich środków wizualnych i realizację projektu. W trakcie zajęć uczestnicy będą  rysować, eksperymentować z grafiką warsztatową, malarstwem, kolażem oraz zastanawiać się nad wyborem środków, za pomocą których najlepiej uchwycić i przekazać treść ilustracji. Uczestnicy będą mieli okazję pracować nad tematami indywidualnie, a także dyskutować o pracach w grupie.* uczestnicy powinni mieć podstawy z zakresu ryzunku i sztuk plastycznych

Program

Sobota – tydzień 1 (03.12)

zajęcia poranne: Wprowadzenie: Co to jest ilustracja? Zajęcia praktyczne: Ilustracja narracyjna – przygotowanie projektu paska komiksowego. Jak opowiedzieć historię za pomocą środków wizualnych?

zajęcia popołudniowe: Wprowadzenie: Szkicownik ilustratora i rysowanie z obserwacji. Do czego ilustratorowi służy szkicownik? Na czym polega research do projektu graficznego? Zajęcia praktyczne: Plener szkicownikowy.

Niedziela – tydzień 1 (04.12)

zajęcia poranne: Wprowadzenie: Projektowanie plakatu. Zajęcia praktyczne: Grafika warsztatowa – monotypia i inne proste techniki graficzne.

zajęcia popołudniowe:Zajęcia praktyczne: Projekt i realizacja plakatu.

———

Sobota – tydzień 2 (10.12)

zajęcia poranne: Wprowadzenie: Ilustracja książkowa i interpretacja tekstu literackiego. Zajęcia praktyczne: Projekt okładki do wybranego tekstu literackiego.

zajęcia popołudniowe: Zajęcia praktyczne: Projekt i realizacja cyklu ilustracji do tekstu literackiego.

Niedziela – tydzień 2 (11.12)

zajęcia poranne: Zajęcia praktyczne: Projekt postaci do ilustracji o charakterze narracyjnym (opcjonalnie).

zajęcia popołudniowe: Zajęcia praktyczne: Praca indywidualna nad wybranym projektem ilustracyjnym.
Wystawa i zakończenie kursu.

Cena i czas trwania

8 spotkań po 4 godziny
32 godziny - 1550 zł od osoby

Prowadzenie

Katarzyna Matyjaszek – ukończyła studia magisterskie na Wydziale Ilustracji Uniwersytetu w Edynburgu i Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Mieszka w Edynburgu i zajmuje się ilustracją książkową dla dzieci. Jej prace wystawiane były w Wielkiej Brytanii, Włoszech i Polsce. Prowadzi uniwersyteckie kursy ilustracji i zajęcia artystyczne dla dzieci. Inspiracje znajduje w dalekich podróżach, modernizmie połowy XX wieku i rysunkach pięciolatków. Nie wychodzi z domu bez szkicownika.

http://www.kasiamatyjaszek.com
http://spozieranie.blogspot.com