Szkoła Twórczego Pisania - Sztuka pisania powieści

Szkoła Twórczego Pisania - Sztuka pisania powieści

Charakterystyka zajęć

Powieść to jedna z najtrudniejszych form literackich. Chodzi tu o trudność napisania dzieła o dużej objętości przy równoczesnym utrzymaniu napięcia i spójnej organizacji całości. Gatunek ten wymaga konsekwencji, ale przede wszystkich wcześniejszego, skrupulatnego zaprojektowania. Niektóre z parametrów literackich są uniwersalne; techniki dialogowe lub techniki punktów widzenia z tym samym powodzeniem funkcjonują w powieści co w opowiadaniu. Od ich doskonalenia należy rozpocząć próby prozatorskie. Ogromnie ważny jest też pomysł, generalny zamysł i jego poszukiwaniu należy poświęcić wystarczająco dużo uwagi i czasu. Kurs przygotowuje to późniejszej samodzielnej pracy, przedstawia wytyczne, które pomogą  także w indywidualnym zmaganiu się z problemem.

Zagadnienia poruszane na zajęciach

1. Gdzie szukać inspiracji?
2. Sztuka prowadzenia szkiców i notatek.
3. Przekucie doświadczenia życiowego w literaturę.
4. Umiejętność zdefiniowania tematyki i problematyki powieści.
5. Sztuka opisów.
6. Sztuka pisania dialogów.
7. Opanowanie techniki różnych punktów widzenia.
8. Konstrukcja bohatera.
9. Zagadnienie fabuły.
10. Zasada „show not tell”.
11. Rola scenerii czyli o miejscu akcji.
12. Subiektywne odczucie czasu w powieści współczesnej.
13. Techniki odnoszące się do zagadnień czasu: „flash back”, „slow motion”, „stereo”(równoczesność zdarzeń na równoległych planach narracji).
14. Problem stylu. Wyrobienie świadomości własnego idiolektu.
15. Praca nad konspektem powieści.
16. Praca nad pierwszym rozdziałem powieści.
17. Praca nad drugim rozdziałem powieści.
18. Szczególne znaczenie tytułów, początków i zakończeń powieści.

Cena i czas trwania

15 spotkań po 1,5 godziny
22,5 godziny - 1080 zł

Prowadzenie

Anna Olyinyk (Szlagowska) – absolwentka MISH. Obroniła doktorat  pod tytułem „Dźwięk w poezji Józefa Czechowicza” na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Zajmuje się problemem szeroko rozumianej integracji sztuk, zwłaszcza muzyki i literatury. Od wielu lat realizuje autorski program warsztatów kreatywności dla dzieci oraz warsztatów twórczego pisania dla dorosłych. Poetka, autorka opowiadań i bajek  a także tłumaczeń poezji angielsko –  i niemieckojęzycznej.  Publikowała w „Pamiętniku literackim”, „Literaturoznawstwie”, „Opcjach”  i  „Autografie”, w „Literacjach” oraz czasopiśmie internetowym „Muzykalia”. Obecnie współpracuje z  czasopismem „Literacje”. Jej pasją jest pisanie i wszystko, co może stanowić dla niego inspiracje: tematyka egzystencji, estetyka, literatura piękna, muzyka, malarstwo, kino, teatr i podróże.  Otwarta na drugiego człowieka, realizuje się w dialogu ze światem.  Obecnie przygotowuje do druku drugi tomik poezji, który powinien się ukazać jesienią tego roku.