Szkoła Twórczego Pisania – Dzienniki

Szkoła Twórczego Pisania – Dzienniki

Charakterystyka zajęć

Dziennik to z pozoru  najbardziej naturalna forma wypowiedzi literackiej. Okazuje się jednak, że stworzyć dziennik, który byłby interesującą lekturą dla innego czytelnika niż my sami, jest już prawdziwym wyzwaniem. Sztuką jest nadanie naszym niezwykle osobistym, często chaotycznym wypowiedziom rangi wydarzenia artystycznego. A także, by to co intymne i własne, uczynić w jakimś sensie, obiektywnym i uniwersalnym. Przeszkodą może też się okazać  warunek systematyczności w  prowadzeniu zapisków. W opanowaniu tych wszystkich trudności ma pomóc nasz kurs poświęcony tej, nie aż tak popularnej, a fascynującej  formie wyrazu ludzkiego doświadczenia.

Program zajęć

– przetwarzanie wątków autobiograficznych
– stosunek prawdy do fikcji
– kwestia wycofania lub obecności autora w tekście
– stosunek narracji pierwszo – osobowej do trzecio – osobowej
– udoskonalanie technik: kondensacji, selekcji, i deformacji
– meandry pamięci ( subiektywne i wybiórcze wizje przeszłości)
–  poszukiwanie prawd uniwersalnych poprzez penetrację doświadczenia osobistego
– dziennik jako studium samoświadomego procesu twórczego
–  strategie początków i zakończenie dziennika
– nieciągłość dziennika – zagadnienie poetyki fragmentu
– stawianie pytań egzystencjalnych
– autoterapeutyczna funkcja dziennika

Cena i czas trwania

15 spotkań po 1,5 godziny
22,5 godziny - 1080 zł

Prowadzenie

Anna Olyinyk (Szlagowska) – absolwentka MISH. Obroniła doktorat  pod tytułem „Dźwięk w poezji Józefa Czechowicza” na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Zajmuje się problemem szeroko rozumianej integracji sztuk, zwłaszcza muzyki i literatury. Od wielu lat realizuje autorski program warsztatów kreatywności dla dzieci oraz warsztatów twórczego pisania dla dorosłych. Poetka, autorka opowiadań i bajek  a także tłumaczeń poezji angielsko –  i niemieckojęzycznej.  Publikowała w „Pamiętniku literackim”, „Literaturoznawstwie”, „Opcjach”  i  „Autografie”, w „Literacjach” oraz czasopiśmie internetowym „Muzykalia”. Obecnie współpracuje z  czasopismem „Literacje”. Jej pasją jest pisanie i wszystko, co może stanowić dla niego inspiracje: tematyka egzystencji, estetyka, literatura piękna, muzyka, malarstwo, kino, teatr i podróże.  Otwarta na drugiego człowieka, realizuje się w dialogu ze światem.  Obecnie przygotowuje do druku drugi tomik poezji, który powinien się ukazać jesienią tego roku.