Kurs rysunku architektonicznego

Charakterystyka zajęć

Podczas zajęć przekazywane będą podstawowe wiadomości o warsztacie rysownika, o technikach rysowania i o tym, że odręczny rysunek architektoniczny jest specyficznym sposobem rysowania, rządzącym się swoistymi regułami. Najważniejsze jest jednak  wyrobienie po prostu umiejętności praktycznych.

Zajęcia będą prowadzone w pracowni jak i w plenerze.

Każde ze spotkań rozpoczynać się będzie wprowadzeniem, w czasie którego, poza problemami rysunkowymi, omawiane będą  zagadnienia historii, rysunku, malarstwa, rzeźby, architektury i myśli inżynierskiej, a kończyć się będą rozmową o wykonywanych podczas zajęć pracach.

Wybór konkretnych ćwiczeń, modeli do rysowania, tematów rysunków z wyobraźni, a zwłaszcza stopnia ich trudności, dobierany będzie każdorazowo, zależnie od umiejętności rysunkowych i zainteresowań uczestników zajęć.

Cel zajęć

Zajęcia mają rozwijać wyobraźnię przestrzenną, wyrabiać wrażliwość plastyczną i umiejętność samodzielnego wykonywania rysunków, zarówno szkiców, jak i wymagających czasu prac studyjnych. Służyć temu będą ćwiczenia rysunkowe wykonywane z modelu i z wyobraźni. Mogą to być zestawy brył, meble, detale architektoniczne, fragmenty wnętrz czy interesujące budynki.

Prowadzenie

Jacek Mazur – Absolwent Liceum Plastycznego i Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, studiów dyplomowych: projektowania form przemysłowych i budowy elektrowni i przemysłu. Dr Nauk Technicznych. Wieloletni nauczyciel akademicki wydziału inżynierii lądowej Politechniki Warszawskiej, gdzie kierował zespołem rysunku technicznego, odręcznego i modelowania. Budował ze studentami schroniska w Bieszczadach. Współorganizator pracowni projektowania, partner w zespołach autorskich, współzałożyciel Muratora, MS Projektu i Fundacji Czasu Przyszłego. Populizator wiedzy, autor i współautor artykułów, skryptów i podręczników, wykonując często rysunki ilustrujące zawarte w nich treści. Wszechstronny projektant, autor, współautor zakładów i instalacji przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych, domów jednorodzinnych, wnętrz, wystaw, mebli, plakatów, zanków graficznych i druków ulotnych.