Warsztaty twórczego pisania online - dziennik

Warsztaty twórczego pisania online - dziennik

Charakterystyka zajęć

Warsztaty twóczego pisania to krótkie cykle spotkań dedykowane różnym formom literackim. Podczas zajęć poświęconych dziennikowi prowadzący przybliży uczestnikom tę formę. Kursanci będą analizować arcydzieła polskiej i światowej diarystyki, ale przede wszystkim ćwiczyć i pisać. Poszukają odpowiedzi m.in. na pytania, jak nadać naszym zapiskom piękną formę i niebanalną treść. Porozmawiają o tym, czy warto udostępniać swoje refleksje np. w mediach społecznościowych i co zrobić, gdy pisać się chce, ale do pisania nie ma nic.

Zajęcia odbywają się na żywo w programie Skype.


Program zajęć


I zajęcia - Gdzie szukać tematów i inspiracji dla naszych zapisków. O czym pisać? Jak często? Czy warto wyrabiać w sobie niezbędne nawyki, takie jak systematyczność, uważność? Czy tworzyć dziennik intymny, czy udostępniać swoje refleksje np. w mediach społecznościowych, na blogu, wśród przyjaciół i bliskich?

II zajęcia - Jakie formy mogą przyjąć nasze zapiski? Aforyzm, dialog, mikroreportaż, sylwa, recenzja, nowelka, refleksja liryczna itp.

III zajęcia - Dążymy do lakoniczności zapisu. Czy warto zastanawiać się nad słowami i pięknem tekstu, kiedy piszemy tylko dla siebie? Czy i co pisać, kiedy nie mamy nic do napisania?

IV zajęcia - Konstrukcja zapisu w dzienniku. Czy warto pracować nad kreacją podmiotu dziennika, czy lepiej zdać się na żywioł? Czy warto szlifować język dziennika? Wracać do dawnych zapisków? Podsumowanie cyklu.

Cena i czas trwania

4 spotkania po 1,5 godziny
210 zł

Prowadzenie

Jarosław Górski - Absolwent Polonistyki UW, dziennikarz, popularyzator humanistyki, autor książek (m.in. eseistycznej książki „Męska rzecz” o wzorcach i obrazach męskości w literaturze i powieści „Wersje”) oraz autor i współautor  książek popularnonaukowych dla dorosłych i dla dzieci z dziedziny historii, historii kultury, sztuki i nauki.Obecnie przygotowuje książkę o archetypowych i literackich wyobrażeniach dziecka. Stale pisuje eseje, felietony, reportaże o literaturze i czytelnictwie, sztuce, życiu kulturalnym i społecznym, a także popularne artykuły z zakresu psychologii i sztuki życia. Jest stałym współpracownikiem m.in. magazynów „Obywatel”, „Magazyn Literacki Książki”, „Stolica”, „Euro-Styl”. Od wielu lat w różnych ośrodkach całej Polski prowadzi zajęcia cykliczne oraz wykłady popularyzujące polską kulturę i humanistykę.