Kobiecy salon poezji

Kobiecy salon poezji

Charakterystyka zajęć

Cykl wykładów przybliżający w żywy i barwny sposób twórczość i biografię wybranych poetek, z XIX, XX, XXI wieku. Połączony z dyskusją nad przykładami ich utworów, dyskusją uwzględniającą zarówno formę wiersza jak i treść poetyckiego przesłania. Część teoretyczna (wykład + dyskusja) wypełnia 1,5 godziny zajęć. Po zajęciach chętni uczestnicy moga zostać dodatkowe pół godziny, które będzie poświęcone indywidualnym konsultacjom dla osób, które same tworzą.

Program zajęć

Pierwszej części zajęć towarzyszy dodatkowo program: „Z poezją od świtu do zmierzchu”, który polega na zbieraniu refleksji na temat jednego wiersza, przez cały czas trwania spotkań. Celem programu, jest uświadomienie sobie jak nasza percepcja tego samego tekstu zmienia się w zależności od dnia, nastroju czy okoliczności życiowych. Celem nadrzędnym całego cyklu spotkań jest z kolei odpowiedzenie na pytanie, czy istnieje poezja, którą można zdefiniować jako wybitnie kobiecą, jeśli tak czym się charakteryzuje i jakie są jej podstawowe parametry. Jednym z wątków pobocznych ma stać się także dialog z dyskursem feministycznym. Wybrane zagadnienia t0:1). Elisabeth Bishop – poetka wyrazistego obrazu
2). Nelly Sachs –  poetka zwątpienia i stłumionego krzyku
3). Anna Achmatowa – motyw nieodwzajemnionej miłości; rola symbolu i aluzji w poezji
4). Marina Cwietajewa – poetka snu, intuicji i muzyki
5). Else Lasker – Schüller –  oblicza mistycznego erotyzmu
6). Masza Kaleko – kawiarniany blichtr, gorzki humor i zabawa w uwodzenie jako formy dystansowania się wobec własnej twórczości
7). Halina Poświatowska – doświadczenie cielesności w kontekście miłości i śmierci
8). Wisława Szymborska –  prostota przekazu a wątki filozoficzne oraz rola przemilczeń i niedopowiedzeń w poezji.

Cena i czas trwania

8 spotkań po 1,5 godziny
12 godzin - 320 zł

Prowadzenie

Anna Olyinyk (Szlagowska) – absolwentka MISH. Obroniła doktorat  pod tytułem „Dźwięk w poezji Józefa Czechowicza” na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Zajmuje się problemem szeroko rozumianej integracji sztuk, zwłaszcza muzyki i literatury. Od wielu lat realizuje autorski program warsztatów kreatywności dla dzieci oraz warsztatów twórczego pisania dla dorosłych. Poetka, autorka opowiadań i bajek  a także tłumaczeń poezji angielsko –  i niemieckojęzycznej.  Publikowała w „Pamiętniku literackim”, „Literaturoznawstwie”, „Opcjach”  i  „Autografie”, w „Literacjach” oraz czasopiśmie internetowym „Muzykalia”. Obecnie współpracuje z  czasopismem „Literacje”. Jej pasją jest pisanie i wszystko, co może stanowić dla niego inspiracje: tematyka egzystencji, estetyka, literatura piękna, muzyka, malarstwo, kino, teatr i podróże.  Otwarta na drugiego człowieka, realizuje się w dialogu ze światem.  Obecnie przygotowuje do druku drugi tomik poezji, który powinien się ukazać jesienią tego roku.