Krzysztof Chlipalski


W Sztukarni prowadzi Wieczory literackie. Doktor nauk humanistycznych Wydziału Polonistyki UW. W czasie studiów magisterskich na polonistyce był prezesem Warszawskiego Koła Polonistów oraz redaktorem naczelnym kwartalnika humanistycznego „Ogród”, działał również w Samorządzie przyczyniając się do reformy programu studiów. Posiada doświadczenie dydaktyczne zdobyte podczas prowadzenia zajęć dla studentów i uczniów szkół podstawowych i liceów (dla których opracował wspólnie z Magdaleną Rud program nauczania, a następnie podręcznik), prowadzi także kursy przygotowawcze z języka polskiego w ramach Fundacji Samorządu Studentów i Absolwentów UW. Publikował teksty w kwartalniku „Ogród”, „Res Publice”, „Świecie Nauki” oraz w kwartalniku „Klematis”. W swojej pracy dydaktycznej skupia się przede wszystkim na poszukiwaniu związków omawianych tekstów ze światem współczesnego czytelnika. Bliskie jest mu zakorzenione przez prof. Marię Janion tzw. „odnawianie znaczeń”, czyli czytanie wielkich książek ze świadomością niewyczerpanego bogactwa zawartych w nich treści.Kod Tytuł warsztatu Początek kursu Sala Cena*
w_1158 Wieczory literackie   Nowe środa, 23, maj 2018, 19:30 Nie podano 40,00 PLN za miejsce
w_1159 Wieczory literackie   Nowe środa, 20, czerwiec 2018, 19:30 Nie podano 40,00 PLN za miejsce
*brutto