Grzegorz Barasiński


W Sztukarni prowadzi Warszaty kaligrafii. Kaligraf, religioznawca, prezes Polskiego Towarzystwa Kaligraficznego; współorganizuje najdłuższy pisany gęsim piórem List do Świętego Mikołaja; pomysłodawca i członek założyciel Polskiego Towarzystwa Kaligraficznego i Krakowskiej Szkoły Kaligrafii, Iluminatorstwa i Dziedzin Pokrewnych; prowadzi regularne warsztaty w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Lublinie, prowadził regularne warsztaty i wykłady dla Kursu Biblijnego przy KUL, krakowskiej ASP; kaligraf-samouk, kaligrafuje alfabetem łacińskim, rosyjskim, hebrajskim, iluminuje, szczególnie bada religijny i mistyczny wymiar pięknego pisania ksiąg świętych oraz pismo wykorzystywane i nauczane w pierwszych klasach szkół podstawowych, interesuje się i zgłębia wszelkie dziedziny związane z książką rękopiśmienną.