Wiktoria Rutkowska


W Sztukarni prowadzi warsztaty „wyjazdowe”, Ceramikę dla dorosłych, Ceramiczne bajki – zabawy z glina dla najmłodszych, Lekcje garncarstwa. Absolwentka Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego, instruktor rękodzieła artystycznego, mistrz ceramiki dekoracyjnej i użytkowej. Jest absolwentką Pedagogiki wczesnoszkolnej z edukacją plastyczną na Uniwersytecie Warszawskim i realizuje Inną Szkołę Teatralną. Związana z Performerią Warszawy i Teatrem Węgajty.