Maja Ratyńska


W Sztukarni prowadzi Kurs rzeźby dla dzieci. Absolwentka Wzornictwa Przemysłowego na gdańskiej ASP. Jej upodobanie do tematów związanych z odnawialnymi źródłami energii, recyklingiem i energooszczędnością oraz zamiłowanie do eksperymentów, zaowocowało współpracą z wieloma organizacjami kulturalnymi i edukacyjnymi z całej Polski. Zajmuje się projektowaniem przemysłowym, tworzy rzeźbiarskie makiety dla muzeum, instalacje w przestrzeni publicznej, animacje, prowadzi warsztaty artystyczno-edukacyjne, często przy współpracy naukowców. Razem z Konradem Zientarą tworzy nieformalną grupę MRKK| design studio.