1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie płatności  nie później niż w terminie 7dni od daty rozpoczęcia zajęć

2. Płatność za zajęcia może być dokonana:
a) gotówką w siedzibie Sztukarni przy ul. Odolańskiej 60w Warszawie, od poniedziałku do piątku w godz. 10 :00 - 19:00
b) przelewem na konto bankowe Sztukarni :  Inteligo 50 1020 5558 1111 1811 8560 0011
Sztukarnia Grażyna Tynel ul. Odolańska 60 02 - 562 Warszawa NIP 5422646483

3. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika/ów, nazwę warsztatu oraz termin  rozpoczęcia kursu/datę odbywania się zajęć (np. Anna Nowak, Malowanie na jedwabiu, 01.01.2012 r.).
a) w wyjątkowych sytuacjachpo uzgodnieniu z pracownikiembiura możliwe jest dokonanie wpłaty bezpośrednio przed zajęciami w siedzibie Sztukarni.

4.Zastrzega się prawo do odwołania zajęć  z przyczyn losowych (np. choroba prowadzącego). W takim przypadku wpłaty dokonane na poczet odwołanych zajęć zostaną zwrócone uczestnikom na wskazane przez nich konto bankowe w przeciągu 3 dni, bądź za zgodą uczestnika zaliczone na poczet tych samych/innych zajęć w późniejszym terminie.

5.Zgłoszenie rezygnacji z opłaconych zajęć może nastąpić poprzez przesłanie informacji na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., osobiste poinformowanie pracownika Sztukarni bądź zgłoszenie telefoniczne 692 - 870 - 303.


6.W przypadku rezygnacji uczestnik może otrzymać zwrot niewykorzystanej kwoty w postaci vouchera.

7 Istnieje możliwość wykupienia zajęć dla innej osoby bez ustalenia konkretnego terminu rozpoczęcia. W takim przypadku osobie dokonującej płatności wydawany jest voucher/zaproszenie upoważniający do wstępu na wykupione zajęcia. Voucher jest
ważny przez 12 miesięcy od daty wystawienia.


8. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do pobrania z siedziby Sztukarni Karnetu aktywnego twórcy.
a) na karecie znajduje się 8 miejsc na pieczątki. Każdą pieczątkę można zdobyć, wykupując
dowolne zajęcia , niezależnie od długości ich trwania (np. Masy polimerowe = 1 pieczątka; Kurs rysunku = 1 pieczątka; Kurs szycia dla początkujących = 1 pieczątka).
b) uzbieranie 8pieczątek uprawnia do skorzystania z 7% zniżki na dowolne zajęciaz naszej oferty z wyłączeniem kursów, których cena przekracza 400 zł.
c) Karnet aktywnego twórcy jest ważny bezterminowo.
d) wyjątkiem są zajęcia Ceramiki dla dorosłych i Porannej pracowni ceramicznej, przy których za zakup karnetu otrzymuje się 4 pieczątki i jest on ważny 2 miesiące.


9. Przystąpienie uczestnika do kursu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych) przez Organizatora.

Sztukarnia, ul. Odolańska 60, 02-562Warszawa,
www.sztukarnia.pl, e: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., t: 692 870 303