Ewa Grześkiewicz


W Sztukarni koordynuje zajęcia w Pracowni Ikony prowadzone przez Grupę Agathos. Jest współzałożycielką i członkiem Grupy Agathos zajmującej się ikonopisaniem oraz działalnością mającą na celu przybliżenie duchowego i materialnego piękna ikony współczesnemu człowiekowi.Pisania ikon uczyła się w Pracowni św. Łukasza w Krakowie pod kierunkiem o. Zygfryda Kota. Jej dalsze kształcenie związane jest ze Studium Chrześcijańskiego Wschodu działającym przy klasztorze oo. dominikanów na warszawskim Służewiu. W szczególności zawdzięcza je Mateuszowi Środoniowi – twórcy i animatorowi Studium. Umiejętności doskonaliła na warsztatach organizowanych przez Policealne Studium Ikonograficzne w Bielsku Podlaskim oraz w prawosławnym monasterze Varatec w Rumunii. Jest współzałożycielką i członkiem Grupy Agathos zajmującej się ikonopisaniem oraz działalnością mającą na celu przybliżenie duchowego i materialnego piękna ikony współczesnemu człowiekowi. Od kilku lat współpracuje ze Scholą Teatru Węgajty współprowadząc warsztaty w ramach Laboratorium Tradycji Bizantyjskiej. Brała też udział w wykonaniu scenografii do dwóch spektakli Scholi – „Miracula Sancti Nicolai” oraz „Opowieści o świętym Franciszku”. Uczestniczyła w wielu wystawach, m.in. w międzynarodowej wystawie „Ikona dziś” w 2008 r., która towarzyszyła sesji naukowej poświęconej tej właśnie tematyce. Oprócz malarstwa zajmuje się terapią pedagogiczną. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej. Ponadto przez wiele lat jej pasję stanowiła fotografika.KodTytuł warsztatuPoczątek kursuMiejscaSalaCena*
ds_3700Pracownia ikonopisania - warsztat malarski  Nowewtorek, 22, wrzesień 2020, 09:303 z 8szara570,00 PLN za miejsce
ds_3701Pracownia ikonopisania - warsztat malarski  Noweczwartek, 24, wrzesień 2020, 09:302 z 8szara570,00 PLN za miejsce
ds_3702Pracownia ikonopisania - warsztat malarski  Nowesobota, 26, wrzesień 2020, 09:300 z 8szara475,00 PLN za miejsce Brak miejsc
ds_3703Pracownia ikonopisania - warsztat malarski  Nowesobota, 26, wrzesień 2020, 14:000 z 8szara475,00 PLN za miejsce Brak miejsc
*brutto