OPEN CALL do wystawy „Nic w przyrodzie nie ginie?”

OPEN CALL do wystawy „Nic w przyrodzie nie ginie?”

 

Do 31 marca 2020 r. czekamy na zgłoszenia prac do wystawy, która opowiadać będzie o aktualnym stanie naszego środowiska, o jego przyszłości i naszych odczuciach wobec zmieniającego się świata.

Opis wystawy

Inspiracją do wystawy jest stare powiedzenie: Nic w przyrodzie nie ginie. Słyszeliśmy to zdanie wiele razy, gdzieś zachowało się w naszej pamięci, rodzi wiele skojarzeń. Do niedawna służyło jako rodzaj pocieszenia, bowiem wywodziło się z przekonania, że to co zniknęło, znajdzie się, bo gdzieś przecież musi być. A jednak w przyrodzie, i to z naszego powodu, wiele się zmienia, wręcz postępuje jej unicestwienie. Czy możemy temu zapobiec? Jak się z tym zmierzyć? Czy twórczość może być na to odpowiedzią?

Do kiedy i jak

Prace można zgłaszać w dowolnych technikach: rysunek, malarstwo, grafika , fotografia, ceramika, rzeźba, tkanina, techniki mieszane, kolaż i wszystko inne, które przyjdzie do głowy.

Zabierzcie je do siedziby Sztukarni - każdy może zgłosić maksymalnie 3 prace. Do prac należy dołączyć krótki opis autora i pracy oraz oświadczenia - wzór znajdziecie w załączniku nr 2 do Regulaminu. Druki będą również dostępne w siedzibie Sztukarni.

Na zgłoszenia czekamy do 31 marca 2020 r.

W kwietniu wybierzemy te, które znajdą się na wystawie, której otwarcie zaplanowane jest na 16 maja 2020 r.

Kuratorka

Diana Krawiec - studentka studiów magisterskich na kierunku historia sztuki, na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Kursantka Sztukarni (zajęcia z rysunku, a obecnie i malarstwa). Z zawodu prawniczka. Na co dzień opiekuje się psem Kasztanem i wieloma roślinami.

 

REGULAMIN