Warsztaty animacji poklatkowej dla dzieci

Warsztaty animacji poklatkowej dla dzieci

Charakterystyka zajęć

Warsztaty animacji poklatkowej dla dzieci w wieku 7-13 lat to propozycja dla dzieci zainteresowanych tworzeniem filmów animowanych w różnych technikach. Animacja i gif to aktualnie bardzo przydatne, modne i powszechnie stosowane środki wyrazu. Wprowadzenie obrazu w ruch sprawia, że przekaz może być bardziej dosłowny, ciekawy, zabawny lub po prostu atrakcyjny estetycznie. Istnieje wiele różnorodnych technik animacji, te które opanujecie na warsztatach, będziecie mogli wykonywać także w warunkach domowych!

Program zajęć

1. Animacja kolażowa. Postać. Uczestnicy poznają zasady animacji poklatkowej w technice kolażu. Będą pracować indywidualnie nad stworzeniem ruchomych postaci. oraz animacją mimiki twarzy.
2. Animacja kolażowa. Mimika twarzy. Uczestnicy poznają zasady animacji poklatkowej w technice kolażu. Będą pracować indywidualnie nad animacją mimiki twarzy tworzonych postaci.
3. Animacja rysunkowa. Rysunek na kalce. W ramach tego warsztatu uczestnicy będą mieli okazję spróbować swoich sił w animacji rysunkowej. Poznają zasadę klatek kluczowych, przy pomocy której stworzą prostą animację wybranego zwierzęcia, przedmiotu lub postaci.
4. Animacja rysunkowa. Rysunek kredą. W ramach tego warsztatu uczestnicy będą mieli okazję spróbować swoich sił w animacji rysunkowej. Poznają zasadę klatek kluczowych, przy pomocy której stworzą prostą animację wybranego zwierzęcia, przedmiotu lub postaci.
5. Animacja plastelinowa. W tamach tego warsztatu uczestnicy zmierzą się z plasteliną jako głównym tworzywem plastycznym w animacji. Każdy będzie pracował indywidualnie lub w parach nad swoją animacją.
6. Animacja materiałów sypkich. W ramach tego warsztatu uczestnicy zmierzą się z materiałami sypkimi po to, by stworzyć indywidualnie lub w parach krótki filmik animowany.
7. Animacja w technice pixilacji. W ramach tego warsztatu uczestnicy poznają zasady tworzenia animacji w technice pixilacji, w której wykorzystuje się postać człowieka oraz przedmioty codziennego użytku. Wykorzystując postacie uczestników warsztatów i różne rekwizyty wspólnie stworzymy krótki film animowany tą metodą.

Cena i czas trwania

7 spotkań po 2 godziny 550 zł

Prowadzenie

Natalia Nguyen