Kurs akwareli - wstęp do techniki

Charakterystyka zajęć

Akwarela to jedna z najstarszych technik malarskich. Znana była już w starożytnym Egipcie. Malowano nią komory grobowe czy też ilustrowano księgi umarłych. W Europie spotyka się ją w malowidłach startochrześcijańskich katakumb. Znaczny rozwój akwareli następuje w XVII wieku za sprawą m.in.van Dycka. Kolejne wieki to m.in.powstanie w Anglii Society of Painters of Watercolours. Technika ta zyskała na wielkiej popularności a takie grupy Die Brucke czy Der Blaue Reiter szukały za jej pomocą nowych form wyrazu. 
 
Akwarela to tzw. technika laserunkowa, polegająca na rozpuszczeniu spoiwa w wodzie i nakładaniu go na jasne podobrazie. Brzmi zagadkowo? Podczas zajęć, uczestnicy, krok po kroku nauczą się panować nad tą wymagającą techniką malarską i poznają ogrom możliwości ilustracyjnych, jakie daje. 

Program

1 spotkanie:
Wstęp do techniki: omówienie materiałów, pierwsze próby malarskie z tonacją

2 spotkanie:
Tworzenie koła barw. Zapoznanie się z kolejnymi technikami: mi.in. mokre na mokre. Martwa natura.

3 spotkanie:
Wprawki malarskie. Portret, kopia krajobrazu

4 spotkanie:
Techniki mieszane.

Cena i czas trwania

4 spotkania po 2,5 godziny
10 godzin 520 zł

Prowadzenie

Kamila Nyckowska – absolwentka wydziału Edukacji Artystycznej na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Obszary działań artystycznych to przede wszystkim malarstwo, rysunek, ilustracja oraz ceramika. Brała udział w wystawach zbiorowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dorosłymi i dziećmi. Przez wiele lat prowadziła pracownię ceramiczną PARA BUCH. Jest autorką programów edukacyjnych z zakresu kształcenia plastycznego. Więcej informacji o prowadzącej pod linkiem: https://knyckowska.myportfolio.com.